Общи условия

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ ПРЕДЛАГАНИ ОТ КРИЛИЯ ООД НА САЙТА СИ www raptorbg.com

ПРЕДИ ДА ПРОДЪЛЖИТЕ Е НЕОБХОДИМО ВНИМАТЕЛНО ДА ПРОЧЕТЕТЕ И ПРИЕМЕТЕ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ТЪРГОВСКАТА ПЛАТФОРМА;

Данни за фирмата собственик и администратор на Саита; www raptorbg.com;

Крилия ООД

Адрес:
Ул.Стара Планина 17
6140 гр. Крън
Област; Стара Загора
България
ЕИК: BG23646650
Тел: +359 88 631 55 99
e-mail: office@raptorbg.com
За краткост, по долу в документа Kрилия OOД ще бъде наричана Raptorbg.com

ДЕФИНИЦИИ

•             Купувач – физическо или юридическо лице, което е сключило договор за покупко-продажба през Raptorbg.com
•             Продавач – Raptorbg.com или всеки партньор на Крилия ООД предлагащ продукти в платформата .
•             Сайт – www.raptorbg.com  и свързаните с него приложения.
•             Клиент – всяко физическо или юридическо лице, което използва сайта Raptorbg.com по какъвто и да е начин.
•             Акаунт – част от Сайта, съдържащ информация за Клиента и история на неговите действия, в която част Клиентът влиза посредством адрес и парола.  Акаунтът е предварително условие Клиентът да може да прави поръчки в сайта.
•             Поръчка – електронен документ, опосредстван от Сайта чрез който Клиентът-Купувач заявявя на Продавача желанието си да закупи определена стока или услуга от Сайта. Поръчка може да бъде дадена чрез съсремата за поръчки на Сайта, по електронна поща, по телефон или лично на някой от нашите служители.
•             Стоки и Услуги – всеки предмет на договора за покупко-продажба от Сайта.
•             Договор – това е сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги от Сайта, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Сайта.
•             Спецификации – всички характеристики и/или описания на Стоките и Услугите, така както са посочени в описанието им.

2.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Общите положения на Raptorbg.com са задължителни за всички потребители на Сайта
2.2. Използвайки Сайта Вие декларирате, че сте се запознали с общите условия и сте съгласни да ги спазвате.
2.3. Raptorbg.com може да променя Общите условия по всяко време едностранно. Промените влизат в сила незабавно.
В случай че тези промени са наложени от промени в законодателството, то те могат да имат ретроактивно действие по отношение на направени, потвърдени или вече доставени поръчки.
Направените промени са задължителни за потребители на Сайта.
2.4. Промените в общите условия ще бъдат публикувани в Сайта. Всеки потребител е длъжен, да се запознае с тях при всяко негово ползване.
2.5. Ако някоя клауза от Общите условия се окаже недействителна или неприложима, без значение по каква причина, останалите клаузи остават в сила.
2.6. Цените и характеристиките на продуктите могат да бъдат променяни от Raptorbg.com по всяко време без предупреждение.
2.7. Всички продукти се предлагат до изчерпване на количеството, дори и когато това не е упоменато изрично.
2.8. Сайтът съдържа линкове към други сайтове. Raptorbg.com не носи отговорност за информацията, дейностите и политиките на другите сайтове.
2.9. Raptorbg.com има право да ползва подизпълнители за услугите които предоставя без да е длъжен да уведомява или да иска разрешение за това от своите клиенти.

3. ОБЩА ПОЛИТИКА НА КРИЛИЯ ООД ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБИ ПОСРЕДСТВОМ САЙТА
3.1 Всеки Клиент има право на достъп до Сайта с цел регистрация на поръчка на стока или услуга.
3.2. Raptorbg.com има право по своя преценка да прекрати или ограничи достъпа на който и да е клиент до Сайта или реализиране на поръчка чрез Сайта, ако прецени че това може да е в ущърб на Raptorbg.com.
Единственото право при този случай, което има Клиентът е да иска информация относно причините, довели до тази мярка.
Запитването трябва да бъде изпратено до и-мейл; office@raptorbg.com
Raptorbg.com не носи отговорност за минали или бъдещи вреди претърпени от Клиента в следсвие на тези действия без значение доколко те са правилни.
3.3. Продавачът има право да обработва информацията предоставена от Клиента без да е необходимо да обосновава своите действия.
3.4. Raptorbg.com има право да публикува на страниците на Сайта реклами, рекламни съобщения и промоции
3.5. Всички цени на стоките и услугите в Сайта са в лева, с включено ДДС и всички други законови такси и данъци.
3.6. Raptorbg.com не носи отговорност за каквито и да е разходи относно такси, комисионни или допълнителни плащания на Клиента или неговата банка свързани с транзакцията, обмен на валута или други плащания свързани със самото плащане на поръчката, както и трансакциите които Raptorbg.com прави към Клиента по каквато и да е причина.
3.7. Изображенията публикувани в Сайта имат за цел максимално точно да пресъздадат продукта, но в някои случаи това е невъзможно или трудно осъществимо. Възможно е понякога изображенията, да бъдат непълни и да съдържат неточности. Поради различните настроики и качество на мониторите, цветовете могат да изглеждат различно от действителния продукт.
При всички подобни случаи клиентът няма право да търси отговорност от Raptorbg.com за несъответствия между изображеноето показано на екрана и действителния продукт.
3.8. Четиринадесет дни след покупката на стоката или услугата, ние ще поискаме от купувача Рецензия, относно закупената стока или услуга, както и оценка на качеството на процеса по поръчване, изпращане и получаване на продукта.
По този начин потребителите на Сайта активно помагат за неговото развитие и подобряване на качеството на услугите в него.

4. СКЛЮЧВАНЕ НА ДИСТАНЦИОНЕН ДОГОВОР ЗА ПОРЪЧКА НА СТОКА ИЛИ УСЛУГА
4.1. Купувачът се съгласява, че при регистрация на Поръчка в сайта, или Поръчка дадена по и-меил или по телефон е заявил желание да получи съответната стока или услуга срещу заплащане.
4.2. Продавачът изпраща по електронен път или по телефон уведомление за регистрация на Поръчката в системата му.
Тази регистрация няма смисъл на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнение.
4.3. Продавачът има право, да не изпълни част или цялата поръчка по свое усмотрение, поради изчерпване на складовите наличности, промяна на цената, съмнения в нередовност на поръчката и не само.
При това неизпълнение единствената отговорност на Продавача е да върне получената от Купувача сума ако има такава.
4.4. Договорът за покупко продажба на стока или услуга заявена в Сайта се счита за сключен в момента, в който клиентът получи по електронен път/и-меил или СМС съобщение/ потвърждение от страна на Продавача, че е готов да изпрати стоката или да извърши услугата предмет на договора.
4.5. Договорът за покупко продажба, сключен между Клиента и Продавача включва;
- Настоящите общи условия;
- Предоставената в сайта информация;
- Информацията предоставена от страна на Купувача

5. ПОРЪЧКА
5.1. Клиентът може да прави поръчки в сайта, следвайки стъпките описани в него
5.2. Клиентът се Задължава, правейки Поръчката и е отговорен за верността и точността на всички данни които е вписъл в нея.
5.3. Клиентът разрешава на продавача, да се свърже с него по всеки възможен начин във връзка с направената от него поръчка.
5.4. Разходите за доставката на продукта до Вас се определят от населеното място и обема на поръчката в килограми. Разходите за доставка, не са включени в цените, обявени на Сайта и са за сметка на клиента. За удобство при приключване на сметката се изчисляват индикативна цена за транспорт, която не включва разходите по заплащането на стоките /наложен платеж, банкови такси и др. /.
5.5. При поръчка на стоки от различни партньори на Raptorbg.com, Клиентът ще трябва да заплати транспортните разходи за доставката на стоките и/или услугите на всеки отделен Партньор от който закупува продукти.

6. ФАКТУРИРАНЕ
6.1. Цените показани в Сайта са крайни с включени ДДС и всички законови данъци и такси.
6.2. Цената и начинът на плащане са показани във всяка Поръчка.
6.3. Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата.
6.4. Продавачът издава фактура и/или касова бележка използвайки информацията предоставена от клиента, без да я проверява.
6.5. Фактурата и/или касовата бележка ще бъде предадена физически с доставката на самата стока.
6.6. Raptorbg.com и Крилия ООД, като собсвеник и оператор на Сайта не издават фактури за стоки, услуги и други плащания направени към партньорите на Raptorbg.com предлагащи продукти в Сайта. Те са длъжни да направят това според действащото законодателство.

7. ДОСТАВКА НА СТОКИТЕ
7.1. Продавачът доставя поръчаните и купени Стоки чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Купувача или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента.
7.2. Продавачът ще опакова стоката по начин гарантиращ нейното доставяне в нормален търговски вид.
7.3. Стоката ще бъде придружена с всички необходими платежни документи, гаранции и упътвания/ако има такива/.
7.4. Цената на доставката на продуктите ще бъде указана във формуляра за поръчка/ поради променящите се цени на горивата са възможни незначителни промени тази цена/.
7.5. Доставката на стоки и услуги от партньори на Raptorbg.com предлагани в Сайта ще бъде правена отделно/всеки доставчик сам за себе си/.

8. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА
С предаване на стоките от куриера на Купувача и извършено плащане от Купувача към Продавача, собствеността на стоките или услугите се прехвърля от Продавача на Купувача. Този акт се удостоверява с платежния документ и подписа на Купувача върху транспортния документ.

9. ПРОЦЕДУРА ЗА ВРЪЩАНЕ НА СТОКА;
Според ЗЗП Чл. 55. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от продукта, поръчан от онлайн магазина в срок 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката от потребителя
Разходите за доставка и връщане на стоката са за сметка на потребителя.
Стоката трябва да бъде неразпечатана, в оригинална опаковка и във вида, в който е получена и да отговаря на изискванията според ЗЗП чл.55 ал.7
Според ЗЗП чл.55 ал.6  Доставчикът е длъжен да възстанови на потребителя в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор.
Сумата ще бъде възстановена както следва;
• Плащанията, направени с дебитна или кредитна карта - по сметката, от която е било извършено плащането
• Плащанията, направени чрез наложен платеж – по банкова сметка, предоставена от Клиента

ПРОЦЕДУРА ЗА ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ
9.1. Купувачът попълва формуляра за Рекламации приложен в сайта, чрез който изразява своето желание за връшане на стоката и/или ислугата;
9.2. Купувачът организира връщането на стоката и/или услугата до адреса от който тя е изпратена;
9.3. Купувачът заплаща всички разходи по връщането на стоката и/или услугата;
9.4. Стоката трябва да бъде в своята оригинална опаковка, оригинални етикети, стикери и рекламни елементи;
9.5. Стоката трябва да бъде придружена с всички документи, с които е дошла, като фактура, касов бон, гаранционна карта, упътвания и др.
9.6. Стоката трябва да бъде във вид такъв, че да не се налага инвестиране на допълнителни средства за нейната следваща продажба;
9.7. В случай че не са изпълнени някои от горните условия, Продавачът има право да откаже да приеме стоката обратно или да иска да му бъдат заплатени разходите по възстановяване на търговския вид на стоката.
9.8. Продавачът има право да забави изплащането на сумите до получаване на върнатите стоки, както и тяхната проверка за това, доколко отговарят на условията за връщане.
9.9. В случай че стоката е платена, но продавачът установи, че тя не може да бъде доставена, Продавачът връща платените суми в срок от 7 дни от установяването на този факт или от датата на изявено желание от страна на Купувача за прекратяване на договора.


10. СТОКИ/УСЛУГИ, ЗА КОИТО КЛИЕНТЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ
Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:
•    при предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца доставката на Стоки;
•    при доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
•    при доставка на стоки, изработени по поръчка на Клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания и размери;
•    при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
•    при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
•    при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
•    при доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;
•    при предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.

11. ГАРАНЦИИ
11.1. Всички стоки предлагани в Сайта са подсигурени от съответната Гаранция според действащото законодателство.
11.2. За всички стоки продавани и доставяни от партньорите на Raptorbg.com през Сайта, които имат писмена гаранция, Клиентът ще получи един гаранционен сертификат с информация за сервизния център, който осигурява поправката.
11.3. Осигуряването на такава гаранция е задължение на продавача и Raptorbg.com не може да бъде отговорен за неналичието на гаранция и/или гаранционен сертификат.
11.4. Клиентът е длъжен да поддържа информацията за своите лични данни актуална. На база на тях ще бъде издаден гаранционния сертификат.
11.5. Изтекла или отпаднала по каквато и да е причина гаранция води до заплащане на сервизните дейности от Купувача

12. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
12.1. Цялото съдържание на Сайта е изключителна собственост на Крилия ООД
12.2. Сайтът и неговото съдържание, включително, но не ограничаващо се до:  текст, база данни, снимки, графики, схеми, форми, фирмени знаци, звуци, видео, анимации, други изображения или елементи, селекцията, организацията, дизайнът, подредбата, кодове (вкл. изходния код (сорса) на страниците), както и други обекти на интелектуална собственост, са обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) и се намират под закрилата на законите на Република България, Европейския Съюз и други международни нормативни актове.
12.3. Сайтът също така може да съдържа материали, названия или търговски марки, които могат да бъдат собственост на други фирми, организации и сдружения, и които също са защитени от законите за авторските права и за търговските марки.
12.4. Съдържанието на Сайта може да се използва, копира и разпространява само при следните условия:
- Авторското право е гарантирано и името на собственика е упоменато;
- Съдържанието се ползва само за информативни, непублични и нетърговски цели;
- Съдържанието на Сайта, вкл. но неограничаващо се до: текста, документите, графиките и изображенията, не се модифицира по никакъв начин нито пък се ползва, копира или разпространява отделно от придружаващата го информация.
12.5. Всяка неоторизирана употреба на съдържанието може да наруши авторски права или други законови разпоредби. Използването на каквото и да е съдържание, освен това, което не противоречи на настоящите правила и условия за ползване, без писменото разрешение на собственика на съдържанието, е изрично забранено.
12.6. Вашият достъп до този Сайт както и някоя част от съдържанието му, не може да бъде тълкувано като придобиване на лиценз или други права за ползване на интелектуалната собственост, търговските марки или фирмени знаци, описани по-горе или намиращи се в Сайта без предварителното писмено разрешение на техния собственик.
12.7. Raptorbg.com притежава всички права върху интелектуалната собственост, свързана по някакъв начин със Сайта независимо дали са негова собственост или са получени на база сключени договори или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.
12.8. Клиентът мoже да ползва съдържанието на Сайта за търговски цели единствено с разрешение на Raptorbg.com до степента на това разрешение.

13. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
Цялото съдържание на този сайт се предоставя “такова, каквото е”, без каквато и да е гаранция от какъвто и да е вид или естество, точно изразена, наложена или подразбираща се, включваща, но не ограничена до: наличие, точност, надеждност, навременност, пълнота, гаранция за продаваемост или пригодност на продуктите и услугите за определени цели. Ние сме предприели всички разумни мерки, за да осигурим достоверността, истинността и пълнотата на информацията в Сайта, както и отсъствието на подвеждаща информация. Въпреки това Крилия ООД не гарантира точността и пълнотата на съдържанието на сайта. Използването на Сайта, както и действията, които предприемате вследствие на това, са изцяло на Ваш риск и отговорност.
При никакви обстоятелства Крилия ООД, неговите клонове, служители, управители, доставчици, агенти или други трети лица, споменати на този Сайт или участващи в създаването му, няма да носят отговорност за каквито и да е било щети (в това число, но не ограничени до: преки, косвени, наказателни, специални, случайни, предизвикани, последващи вреди, щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или прекъсване на дейността или други), причинени по какъвто и да е друг начин, свързани с или произтекли от използването на, невъзможността да бъде използван или недостъпността на Сайта или на материал, разположен на него, както и оперирането с него, (включително технически проблеми независимо от положените от нас усилия) или на други сайтове, към които нашият Сайт препраща, включително в резултат на вземането на решения и/или извършването и/или неизвършването на определени действия въз основа на публикуваната информация, както и на други материали, информация, продукти или услуги, които се съдържат в някои от тези сайтове, независимо от вида на основанието и без значение от липсата на предупреждение за възможността за възникване на такива вреди и дори и когато сме били уведомени относно вероятността за настъпване на подобни щети.
Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача или от трети лица вреди, настипъли в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.
В всички останали случаи, отговорностите на Крилия ООД се ограничават максимално до стойността на поръчката.
Вие приемате да предпазвате, защитавате и пазите името на Крилия ООД, нейните длъжностни лица, директори, служители, агенти, доставчици и партньори от и срещу всякакви разходи, загуби, щети и разноски, произтичащи от нарушаването на тези правила и условия от Вас или от друго лице, имащо достъп до Сайта.

14. ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ
Тази политика за защита на личната информация на потребителите е неразделна част от Правилата и условията за ползване на Сайта. Чрез осъществяване на достъп до този Сайт Вие изразявате съгласието си с условията на тази политика. Ако не сте съгласни с тази политика, Вие нямате право да ползвате този Сайт.
Тази политика се отнася до употребата на личната информация на потребителите, както и до друга идентифицираща потребителя информация, събирана онлайн по време на ползването на Сайта, вкл. и чрез електронната кореспонденция, изпращана чрез попълване на формуляра на страницата “Контакти”. Крилия ООД гарантира неприкосновеността на тази информация, изпратена до нас или получена от нас по тези начини. Всяка друга информация, вкл. електронна кореспонденция или друг вид съобщения, изпратени до нас, ще се считат за неповерителни и няма да представляват предмет на настоящата политика и ние няма да носим отговорност за съхранението и обработването на тази информация.
Настоящата политика не се отнася до личната идентифицираща информация, която разкривате пред други Сайтове чрез ползване на линковете към тях, намиращи се на нашия Сайт. Ваше е задължението да прегледате и да се запознаете с политиките за защита на личната и идентифициращата информация на тези Сайтове.
Информацията, която събираме, се използва:
- за да можем да отговаряме на Вашите запитвания и въпроси
- за да можем да установим Вашите потребности
- за подобряване на съдържанието на нашия Сайт, продуктите и услугите, които предлагаме
- за да се свържем с Вас
- за да Ви информираме за нови продукти и/или услуги
- за да Ви изпращаме информация
- за целите на нашето планиране
- за маркетингови и други информационни цели
- за получаване на поръчки от Вас
- за изпращане на поръчаните стоки и услуги до Вас
Крилия ООД ще ползва Вашата лична или идентифицираща информация единствено за целите, за които тя е била събрана или получена. Вашата лична или идентифицираща информация няма да бъде предоставяна на трети страни и няма да бъде използвана по други начини без Вашето изрично писмено съгласие, освен в случаите, предвидени със закон или съдебно решение
Крилия ООД няма да ползва личната идентификационна информация, за да Ви изпраща нежелани съобщения /спам/.
По време на Вашето посещение на нашия Сайт, ние получаваме следната информация, която ние можем да ползваме за целите на нашата статистика и системно администриране:
- Брой на посетителите
- Вашия IP интернет адрес
- Името на Вашия домейн /където е приложимо/
- Датата и часът на Вашето посещение
- Мястото/сайтът в интернет, който реферира към нашия Сайт
- Отваряните страници от Сайта
- Източникът на заявката
- Типът на браузъра и операционната система, които ползвате
Крилия ООД си запазва правото да променя настоящата политика като част от условията за ползване на Сайта по всяко време, с или без предварително уведомяване. Последващата употреба на съдържанието на Сайта след така направените промени ще означава, че Вие разбирате и сте съгласни с тези промени. Ваше е задължението да преглеждате и да се запознаете със съдържанието и настъпилите промени в него. Датата на последна актуализация на тази страница е отбелязана в началото на условията за ползване на Сайта
Ние полагаме всички възможни за нас усилия и предприемаме необходимите мерки за предотвратяване и минимизиране на риска от неоторизиран достъп до и неправилно използване на Вашата лична и идентифицираща информация.

15. ПОЛИТИКА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА „БИСКВИТКИ"
Какво представляват “бисквитките”?
„Бисквитката“представлява много малък файл, съдържащ данни, който се съхранява в уеб браузъра на вашия компютър, когато са посетени конкретни уеб страници. Сама по себе си, бисквитката  не съдържа и не събира информация, освен когато е прочетена от сървър през уеб браузър;  тя може да дава информация с цел постигане на по-удобна услуга за потребителя чрез регистриране, заедно с  останалите други данни, и на предпочитанията на потребителя, чрез идентифициране на грешки и/или събиране на данни за статистически цели. „Бисквитката“ няма да навреди на вашия компютър, а в резултат на употребата на сайта не се съхраняват никакви лични данни. За пълноценното използване на нашия уебсайт се изисква инсталирането на „бисквитки“. В случай, че желаете да прекратите функционирането на някоя от инсталираните „бисквитки“, вие вероятно пак ще можете да браузвате в сайта, но определени функции на сайта могат да се окажат деективирани. При повечето уеб-браузъри (напр. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, и Google Chrome) функцията за инсталиране на „бисквитки“ е автоматично включена. Чрез промени в зададените по подразбиране настройки на браузъра, който използвате, вие можете да определяте дали да разрешите достъпа на „бисквитките“ до вашия компютър и до каква степен. Моля, имайте предвид, че ако не направите никакви промени, това означава, че вие приемате настройките по подразбиране на браузъра и се съгласявате с активирането функциите на „бисквитките“. В случай, че не сте съгласни, моля, променете настройките на вашия браузър и ограничете или премахнете функцията за инсталиране на „бисквитките“. 
Тази информация е обобщена и се предоставя във връзка с нашите усилия да спазим изискванията на последните законови разпоредби, както и за да се гарантира, че ние сме открити, почтени и ясни по отношение на поверителността на данните на потребителите. Как ние използваме “Бисквитките” 
Когато посещаватетози сайт, вие можете да установите наличието на различни видове „бисквитки“, които се генерират. Ние използваме три типа бисквитки:
Сесийни ”бисквитки”, които се изтриват автоматично след всяко посещение.
Постоянни "бисквитки", които се запазват по време на многократните посещения на сайта. 
"Бисквитки" на третата страна, които се използват от уебсайтове на наши партньори, които са вградени в нашия сайт или към който сме предоставили линкове. 
Сесийни ”бисквитки”     
Те ви дават възможност да изпълнявате важни функции на сайта, като например запаметяване на повтарящо се поле на формуляр в рамките на една сесия на браузъра. В допълнение, те съдействат за ограничаване на необходимостта за трансфер на информация в интернет пространството. Те не се съхраняват върху вашия компютър и се изтриват, когато прекратите сесията на вашия браузър.
Постоянни "бисквитки"    
Те ни дават възможност да разпознаваме повтарящи се анонимни потребители на нашия сайт.  Чрез сравняване с анонимен, случайно генериран идентификатор, може да се направи запис на конкретна информация за сърфирането, като например, как вие сте достигнали до сайта, какви страници сте прегледали, какви опции сте избрали, както и накъде сте се насочили през този сайт. Проследяването на тази информация, ни дава възможност да правим подобрения на сайта, включително да коригираме грешки и да разширяваме съдържанието.
За да анализираме използването на страницата, комуникацията със страницата и маршрутите за сърфиране, избрани чрез нашите сайтове ние използваме софтуера Adobe SiteCatalyst.  Този анализ е познат като  'уебсайт метрика' или ‘уеб анализ”. Ние не записваме никаква лична информация като част от този процес.
"Бисквитки" на трета страна
Когато посещавате нашия сайт, вие можете да забележите  „бисквитки“, които не са свързани с Крилия ООД. В случай, че преминете на уеб-страница, в която има вградено съдържание, например от Facebook или YouTube, е възможно да ви бъдат изпратени „бисквитки“ от тези уеб сайтове. Ние не контролираме генерирането на тези „бисквитки“ и затова ви съветваме да потърсите информация за тях и за начина им на управление на сайтовете на съответните трети страни. 

Управление на „бисквитки“ 
Разрешаване или блокиране на „бисквитките“ 
В случай, че не знаете типа и версията на използвания от вас за достъп до интернет браузър, кликнете върху менюто ‘Help’ в горната част на прозореца на вашия браузър и след това кликнете върху ‘About’, при което ще се визуализира търсената от вас информация. 

Internet Explorer
Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0
Кликнете върху опцията 'Tools' в горната част на прозореца на вашия браузър, изберете 'Internet options' и след това кликнете върху 'Privacy'. Проверете дали настройката за степента на защита „Privacy level” е на ниво „Medium” (средно) или по-ниско. При такава настройка „бисквитките“ за разрешени във вашия браузър. При задаване на настройки за ниво над „Medium” „бисквитките“ се блокират.

Google Chrome (последна версия)
Кликнете върху иконката на гаечния ключ в горната дясна част на прозореца на вашия браузър и изберете ‘Settings’ (настройки). Кликнете върху ‘Show advanced settings’ (показване на разширени настройки) в долната част и позиционирайте върху секцията ‘Privacy’ (поверителност). Кликнете върху ‘Content settings’ (настройки на съдържанието) и в раздела за „бисквитките“ (cookies), изберете ‘allow local data to be set’ (разрешаване на настройки на локални данни), за да разрешите използваните „бисквитки“. За да забраните „бисквитките“, включете опциите ‘Block sites from setting any data’ (блокиране на задаване на каквито и да е данни от сайтовете), ‘Block third-party cookies and site data’  (блокиране на „бисквитки“ и данни на сайтове на трети страни) и ‘Clear cookies and other site and plug-in data when I close my browser’ (изчистване на „бисквитки“ и други данни на сайтове и плъгини при затваряне на моя браузър).

Mozilla Firefox
Кликнете върху 'Tools' в горната част на прозореца на вашия браузър и изберете ‘Options’ (опции). След това изберете иконката за поверителност ‘Privacy’ върху появилото се меню. Поставете отметка на опцията ‘Accept cookies from sites’ (приемане на „бисквитки“ от сайтове) за да разрешите „бисквитките“. Ако желаете да забраните „бисквитките“, премахнете отметката в това поле.  

Safari
Кликнете върху иконката на зъбно колело, разположена в горната дясна част на прозореца на вашия браузър и изберете 'Preferences' (предпочитания). Кликнете върху иконката за поверителност 'Privacy' върху появилото се меню. Поставете отметка на опцията 'Block third-party and advertising cookies' (блокиране на рекламни „бисквитки“ и „бисквитки“ на трети страни). В случай, че искате да забраните изцяло „бисквитките“, поставете отметка в полето ‘Never’ (никога).

Copyright © 2012-2023 Лов-и-Туризъм.com